Nabożeństwa: do piatku majowe, a od soboty czerwcowe o godzinie 18.30