Nabożeństwa: środa o godzinie 17.45 i piątek o godzinie 17.30. Całodzienna adoracja we wtorek od godziny 10.00. Niepokalane Poczęcie Matki Bożej w środę. Msze święte o godzinie 10.00 i 18.00.
..